به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند افرادی که بابت شهریه نیمسال ۱۴۰۰۱ بدهکار هستند آخرین مهلت پرداخت بدهی تا۱۵ دیماه ۱۴۰۰ می باشد . دانشجویانی که تا آن تاریخ بدهی خود را پرداخت نکنند از امتحان آنان ممانعت بعمل خواهد آمد و برگه آزمون آنها تصحیح نخواهد شد .