اطلاعیه در خصوص زمان و محل برگزاری کلاس های تربیت بدنی
اطلاعیه در خصوص زمان و محل برگزاری کلاس های تربیت بدنی
اعلام برنامه کلاسی دانشجویان جدید الورود (ورودی ۱۴۰۲)
اعلام برنامه کلاسی دانشجویان جدید الورود (ورودی ۱۴۰۲)
بخشنامه و جدول پرداخت وام دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان
بخشنامه و جدول پرداخت وام دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
اطلاعیه شروع کلاس های ترم جدید (۱۴۰۲۱)
اطلاعیه شروع کلاس های ترم جدید (۱۴۰۲۱)
previous arrow
next arrow
enemad-logo