سمینار علمی حقوق
سمینار علمی حقوق
برنامه زمانبندی اعطای وام شهریه در نیمسال دوم سال تحصیلی
برنامه زمانبندی اعطای وام شهریه در نیمسال دوم سال تحصیلی
اطلاعیه شروع کلاس های دانشجویان ورودی بهمن۱۴۰۲
اطلاعیه شروع کلاس های دانشجویان ورودی بهمن۱۴۰۲
اطلاعیه اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت (رشته های خالی مانده) پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی بهمن ماه آزمون سراسری سال ۱۴۰۲
اطلاعیه اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت (رشته های خالی مانده) پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی بهمن ماه آزمون سراسری سال ۱۴۰۲
میلاد موعود مبارک
میلاد موعود مبارک
previous arrow
next arrow
enemad-logo