به اطلاع دانشجویان جدید الورود می رساند به دلیل تاخیر در اعلام نتایج توسط سازمان سنجش و همچنین تمدید زمان ثبت نام پذیرفته شدگان، برنامه کلاسی و زمان شروع کلاس ها متعاقباً از طریق سایت موسسه اعلام می گردد .