به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر با همکاری دانشگاه پارسا جهت ارتقاع سطح آگاهی جوانان، اقدام به برگزاری اولین دوره آموزش خود مراقبتی با موضوعات “HIV ، سلامت روان و تغذیه ” نموده است . بدین وسیله از دانشجویان گرامی تقاضا می شود جهت مشارکت در این کارگاه یک ساعته، روز سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ از ساعت ۱۲ الی ۱۳ در محل کلاس شماره ۴۰۱ حضوریابند . لازم به توضیح است جهت قدردانی از دانشجویان، طبق هماهنگی با اساتید مربوطه، برای شرکت کنندگان نمره تشویقی در دروس عمومی ترم جاری در نظر گرفته می شود .