ضمن عرض تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، متقاضیان دریافت وام میتوانند بر اساس مطالب درج شده در ذیل نسبت به ثبت و درخواست وام شهریه اعطایی از صندوق رفاه دانشجویان اقدام نمایند . لازم به توضیح است وام اعطایی برای دانشجویان موسسات غیر انتفاعی از نوع ” وام شهریه” می باشد .

راهنمای مراحل دریافت وام