اعلام زمان و مکان برگزاری دروس تربیت بدنی و ورزش

ضمناً شروع کلاس ها از تاریخ ۲۱ مهرماه می باشد

دریافت اطلاعیه