طبق اعلام صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر آغاز زمان ثبت نام وام دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به اطلاع می رساند متقاضیان این وام می بایست با مطالعه دقیق آئین نامه و ضوابط دریافت وام با مراجعه به سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان اقدام لازم جهت بهره مندی از این وام را بعمل آورند .

آدرس سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان