ضمن عرض احترام و آرزوی موفقیت برای داوطلبین پذیرفته شده در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال ۱۴۰۰، به اطلاع می رساند جهت ثبت نام از تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۰ به موسسه مراجعه فرمایید .