به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات از تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ به سامانه آموزشی مراجعه نمایند. از ورود دانشجویان فاقد کارت به جلسه امتحانات ممانعت به عمل می آید.

لازم به ذکر است :

۱ – انجام ارزشیابی و پرداخت بدهی شهریه جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات الزامی می باشد. ۲ – آن دسته از دانشجویانی که تداخل امتحانی دارند حتماً ۲۰ دقیقه قبل از شروع امتحانات به اتاق مخزن مراجعه نمایند.