بنابر اعلام ستاد بحران استانداری مازندران، کلیه آزمون های پایانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی طبق برنامه اعلام شده قبلی برگزار می گردد . لازم به ذکر است فقط واحد اداری دانشگاه ها تا آخر هفته جاری غیر فعال می باشد .