استاد گرامی جهت مشاهده و آگاهی از دستورالعمل برگزاری کلاس های مجازی فایل پیوست را مطالعه فرمایید
.