به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند زمان انتخاب واحد کلیه مقاطع تحصیلی از تاریخ ۹۹/۱۲/۰۳ الی ۹۹/۱۲/۰۶ می باشد.

ضمناً تاریخ شروع کلاس ها از تاریخ ۹۹/۱۲/۰۹ می باشد.

مبلغ علی الحساب شهریه جهت انتخاب واحد :

کاردانی + کارشناسی :  شهریه ثابت + ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

کارشناسی ارشد :  شهریه ثابت + ۳۰۰۰۰۰۰ ریال