به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات از تاریخ ۶ دیماه ۱۴۰۲ به سامانه آموزشی مراجعه نمایند. از ورود دانشجویان فاقد کارت به جلسه امتحانات ممانعت به عمل می آید.

لازم به ذکر است :

۱ – انجام ارزشیابی و پرداخت بدهی شهریه جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات الزامی می باشد. ۲ – آن دسته از دانشجویانی که تداخل امتحانی دارند حتماً ۲۰ دقیقه قبل از شروع امتحانات به اتاق مخزن مراجعه نمایند.