با توجه به بررسی چارت قدیمی و ایرادات وارده از سوی دانشگاه منتخب، چارت اصلاحی رشته حقوق دانشجویان انتقالی از موسسه پردیسان (ورودی ۱۴۰۰ و ماقبل ) را از طریق لینک زیر دریافت نمایید . لازم به توضیح است ملاک عمل اداره آموزش چارت جدید می باشد . جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص این اصلاحات می توانید به آقای صادقی مراجعه نمایید . شماره تماس ۰۱۱۳۵۲۵۰۶۸۲ داخلی ۱۰۷