برابر اطلاعیه سازمان سنجش به اطلاع متقاضیان ثبت نام در آزمون مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و ههچنین پذیرش بدون آزمون در این مقاطع میرساند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت سازمان سنجش مراجعه نمایند. www.sanjesh.org