دانشجویان گرامی جهت مشاهده شرایط و نحوه ثبت نام به سایت www.ezdevaj.org مراجعه فرمایند.