سفره هايتان را با سبزى، زينت دهيد ؛ زيرا سبزى با بسم اللّه الرحمن الرحيم، شيطان را طرد مى كند. - حضرت محمد (ص) - مكارم الأخلاق، ص 176

 

نکته روز
پنجشنبه, ۲۷ مهر , ۱۳۹۶
معاون دانشجویی-فرهنگی

دکتر علیرضا خصالی

مدرک تحصیلی : دکترای (Ph.D) اختر فیزیک از دانشگاه فردوسی مشهد

تلفن : ۰۱۱۳۵۲۵۰۷۹۶

ایمیل   :    khesali@umz.ac.ir