انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز
جمعه, ۸ اردیبهشت , ۱۳۹۶
معاون دانشجویی-فرهنگی

دکتر علیرضا خصالی

مدرک تحصیلی : دکترای (ph.D) اختر فیزیک از دانشگاه فردوسی مشهد

تلفن : ۰۱۱۳۵۲۵۰۷۹۶

ایمیل: khesali@umz.ac.ir