پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

 

نکته روز
دوشنبه, ۱۴ اردیبهشت , ۱۳۹۴

تقویم آموزشی 94-93

اعلام تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-93