انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز
یکشنبه, ۱۲ مهر , ۱۳۹۴

تقویم آموزشی 94-93

اعلام تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-93