پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

 

نکته روز
پنجشنبه, ۲ مرداد , ۱۳۹۳
آغاز زمان توزیع کارت ورود به جلسه امتحان ترم 922 از 3 خرداد