انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز
چهارشنبه, ۸ مرداد , ۱۳۹۳
آغاز زمان توزیع کارت ورود به جلسه امتحان ترم 922 از 3 خرداد