انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز

تقویم آموزشی 94-93

اعلام تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-93

آخرین اخبار

اعلام نتیجه شورای موارد خاص استان – مشروطی و سنواتی نیمسال ۹۶۱
محل برگزاری کلاسهای عملی دروس تربیت بدنی نیمسال ۹۶۲
اعلام رأی دانشجویان مشروطی و سنواتی نیمسال ۹۶۱
زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۷-۹۶
زمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال ۹۶۱