کسب مقام سوم در نخستین دوره مسابقه موت کورت ملی حقوق کیفری در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان توسط تیم موت کورت دانشگاه پارسا (دکتر علی رضانژاد امیررضا صادقی و محمد اکبری)در این دوره از مسابقه که در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد حدودا ۵۰ تیم لوایح و کیفرخواست خود را ارسال کردند که ۸ تیم به مرحله دفاع حضوری راه یافتند. در این مرحله تیم هایی از دانشگاه های تراز اول کشور نظیر دانشگاه شهید بهشتی، علوم قضایی تهران، تهران، شیراز، اردبیل و تبریز حضور داشتند که در نهایت تیم موت کورت دانشگاه پارسا با تلاش، درایت و شجاعتشان در مقام سوم ایستادند و آقای امیررضا صادقی عنوان بهترین ارائه کننده (best mooter) را در این مسابقه کسب کردند.