برابر مجوز سازمان سنجش آموزش کشور پذیرش دانشجو در رشته حقوق با کد رشته محل ۱۹۳۳۹ در سامانه پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سازمان سنجش در موسسه پارسا امکان پذیر شده است .

لازم به توضیح است مهلت ثبت نام فقط تا ۷ مهرماه ۹۹ می باشد .