معرفی موسسه

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی پارسا در تاریخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۷ از شورای گسترش آموزش عالی مجوز قطعی فعالیت اخذ نموده و در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ اساسنامه خود را به تصویب شورای مزبور رسانده است. این موسسه در نیمسال اول سال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳ با پذیرش دانشجو در دو رشته حسابداری و کامپیوتر-نرم افزار در مقطع کاردانی فعالیت خود را آغاز کرده است.

در حال حاضر این موسسه دارای رشته های مهندسی کامپیوتر ، حسابداری، مدیریت بازرگانی ، حقوق ، فقه و حقوق، تربیت بدنی، مترجمی زبان انگلیسی، ریاضی و …. در مقاطع مختلف و گرایشهای متنوع می باشد.