به اطلاع عزیزان حق‌التدریس می‌رساند با توجه به بخشنامه شماره ۰۵/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور به منظور پرداخت حق‌التدیس نیمسال لازم است هرچه سریعتر اطلاعات مدارک زیر در اختیار امور مالی موسسه قرار گیرد. تا ضمن بارگذاری در سامانه امور مالیاتی نسبت به تشخیص نرخ و ضریب مالیاتی اقدام گردد، تا به موقع حق‌التدیس پرداخت شود.
الف- مدرسینی که دارای درآمد از سایردانشگاه‌ها و ادارات دولتی و بخش خصوصی هستند، نیاز است مدارک زیر را تحویل امور مالیاتی دهند:
۱- شماره کدملی- شماره دفترچه تامین اجتماعی یا خدمات درمانی- مشخصات کامل شناسنامه-آخرین حکم کارگزینی- آدرس محل سکونت.
۲- مدرسینی که فاقد درآمد از دستگاه‌های دولتی و ادارات بخش خصوصی هستند، به جز آخرین حکم کارگزینی، الزاما مابقی مدارک را تحویل امور مالی موسسه دهند.
ب: موسسه طبق بخشنامه فوق ملزم است برای تعیین جدول نرخ مالیاتی به سامانه امور مالیاتی www.intamedia.ir و یا salary.tax.gov.ir اطلاعات فوق را بارگذاری تا سازمان امور مالیاتی نرخ مالیات هر موردی را تعیین کند.
۳- با استناد به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی قراردادهای پیمانکاری، افرادی که دارای سابقه پرداخت تامین اجتماعی هستند ملزم می‌باشند۵/۱۶ درصد از درآمد را بابت قرارداد مربوطه در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند، مگر اینکه پرداختی حق بیمه به تامین اجتماعی تا بازنشستگی دولت بیشتر از مازاد حقوق تعیین شده در قانون فوق باشد.
ج: تا تکمیل و ارسال اطلاعات فوق تمام دستگاه‌ها چه دولتی و چه خصوصی قادر به پرداخت دستمزد نمی‌باشند. تسریع در این زمینه باعت پرداخت به موقع مطالبات عزیزان خواهد شد.

با آرزوی توفیق الهی
مدیریت آموزش مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پارسا