تماس با موسسه

تلفن : ۵-۰۱۱۳۵۲۵۰۶۸۲ –   فاکس : ۰۱۱۳۵۳۳۹۳۰۱

آدرس ایمیل : info@parsa.ac.ir

نشانی حساب های موسسه در پیام رسان های اجتماعی(      )    parsa_ac_ir@

آدرس : بابلسر – بلوار شهید شریفی – خیابان شهید کهن – کهن ۸ – پلاک ۱۱ کد پستی

۴۷۴۱۷۱۶۱۷۵

شماره تماس واحد ها