قابل توجه دانشجویان گرامی :

امتحان دروس تربیت بدنی و ورزش۱ ویژه خواهران در تاریخ ۹۷/۹/۲۸  راس ساعت ۱۲ در سالن حجاب برگزار می گردد . لازم به یادآوری است عیبت در این آزمون به منزله حذف درس یاده شده می باشد .