به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند زمان انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از تاریخ ۱۷ بهمن الی ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ می باشد .

لازم به توضیح است مبلغ علی الحساب برای مجاز شدن انتخاب واحد به شرح ذیل است :

تمامی رشته های مقطع ارشد : شهریه ثابت +۴۰۰۰۰۰۰ ریال

تمامی رشته های مقاطع غیر ارشد : شهریه ثابت + ۳۰۰۰۰۰۰ ریال