قابل توجه دانشجویان

زمان انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۸ برای کلیه رشته ها و مقاطع از روز ۱۴ الی ۱۷بهمن ماه ۹۷ می باشد . لازم به توضیح است  مجوز انتخاب واحد پس از پرداخت شهریه ثابت + علی الحساب شهریه متغیر(برای مقطع ارشد۴۰۰۰۰۰۰ ریال و سایر مقاطع۲۰۰۰۰۰۰ ریال ) به علاوه معوقات قبلی صادر می گردد و دانشجویان گرامی از تاریخ ۱۰ بهمن با مراجعه به سامانه آموزشی می توانند از مشخصات دروس ارائه شده ترم آینده مطلع گردند . ضمناً شروع کلاس ها از تاریخ ۲۱ بهمن ماه می باشد .