قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه ترم۹۷۱

آندسته از دانشجویانی که اقدام به ثبت نام و تکمیل فرآیند دریافت وام در ترم ۹۷۱ نموده اند با مراجعه به سامانه دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس bp.swf.ir  چنانچه در سامانه با درخواست آنان موافقت گردیده با مراجعه به شعب انتخابی بانک قرض الحسنه مهر ایران نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام نمایند .