به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند آخرین مهلت پرداخت شهریه در ترم جاری۱۷ تیرماه ۹۹ بوده و دانشجویان بدهکار موظفند تا تاریخ فوق نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود اقدام نمایند. همچنین عدم پرداخت بدهی علاوه بر منع از شرکت در آزمون موجب حذف دروس براساس میزان بدهی نیز خواهد شد.