قابل توجه دانشجویان
ضمن قدردانی از تلا‌ش‌های شما دانشجویان گرامی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲ -۱۴۰۳، به استحضار می‌رساند زمان برگزاری امتحانات پایانی این ترم، از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹لغایت ۱۴۰۳/۰۳/۳۰می‌باشد. از آنجا که حضور در جلسه‌ی امتحان، تنها با در اختیار داشتن کارت جلسه‌ی امتحانی امکان‌پذیر است، از همه‌ی عزیزان تقاضا می‌شود از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳با مراجعه به سامانه آموزشی موسسه.، نسبت به دریافت کارت خود اقدام نمایند. لازم به توضیح است انجام فرآیند ارزشیابی اساتید و تسویه حساب مالی قبل از دریافت کارت الزامی می باشد . پیشتر از همکاری شما، کمال سپاس و امتنان را داریم.

۱۴۰۳/۰۲/۳۰
اداره آموزش موسسه‌ی پارسا