زمان برگزاری کلاس تربیت بدنی و ورزش ۱ پسران روزهای شنبه ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰ و دختران روزهای یکشنبه ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰ می باشد.
شروع کلاس ها از هفته آینده ۲۷ آبان و به مدت ۶ هفته می باشد.
مکان : بابلسر پارکینگ ۱ سالن ورزشی حجاب