اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال ۱۴۰۱۱

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از تاریخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۱ به سامانه آموزشی مراجعه نمایند.

لازم بذکر است دانشجویان مؤسسه آموزش عالی پارسا از طریق آدرس  https://edu.parsa.ac.ir/SamaWeb/login.aspx  و دانشجویان انتقالی از مؤسسه آموزش عالی پردیسان ورودی قبل از سال ۱۴۰۱ از طریق آدرس  https://p.parsa.ac.ir  وارد سامانه آموزشی شوند.

لازم به ذکر است :

۱ – انجام ارزشیابی و پرداخت بدهی شهریه جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان ضروری می باشد.

۲ – از ورود دانشجویان فاقد کارت به جلسه امتحان ممانعت بعمل خواهد آمد.

۳ – دانشجویان می بایست بر اساس شماره صندلی که برای هر یک از درس ها به صورت اختصاصی روی کارت ورود به جلسه امتحان قید شده است با توجه به راهنمای نصب شده در ساختمان مؤسسه در صندلی مخصوص خود مستقر گردند.

۴ – دانشجویانی که در یک روز و ساعت بیش از یک درس امتحان دارند یعنی دارای تداخل امتحانی می باشند حتماً ۱۵ دقیقه قبل از امتحان خود را به آقای خدادادی معرفی نمایند.

با آرزوی موفقیت