برابر اعلام سازمان سنجش، ثبت نام از پذیرفته شدگان مقاطع کارشناسی ارشد و کاردانی فنی سال ۹۸ از روز شنبه ۲۳ شهریور ماه آغاز می گردد.

دریافت فایل مدارک لازم جهت ثبت نام