به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند :

۱ – انتخاب واحد درس های دارای تداخل کلاسی و امتحانی به صورت اینترنتی و حتی حضوری تحت هیچ شرایطی انجام نمی گیرد و فقط در صورتی که دانشجویی ترم آخر باشد تقاضای ایشان مورد بررسی قرار می گیرد.

۲ – دانشجویانی که تقاضای ارائه درس جدید علاوه بر درس های ارائه شده در نیمسال جاری را دارند روز ۱ اسفند ۱۴۰۱ به مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.

۲ – برای رشته هایی که به دلیل تعداد کم دانشجو در آن رشته درسی ارائه نشده است لازم است این دسته از دانشجویان، لیست درس های قابل اخذ را روز ۳ اسفند ۱۴۰۱ به مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.

لازم بذکر است تقاضای دانشجویان غیر از تاریخ های فوق غیر قابل انجام می باشد.