به اطلاع کلیه دانشجویان و اساتید گرامی می رساند با توجه به تاخیر در شروع نیمسال ۹۹۲ امتحانات پایان نمیسال به تعویق افتاده و در محدوده زمانی ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ الی ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ برگزار خواهد شد .