با توجه به اتمام مهلت انتخاب واحد تا ساعت ۲۴ روز ۲۲ بهمن ماه به اطلاع می رساند، شروع کلاس های کلیه رشته ها و مقاطع از روز دوشنبه ۲۳ بهمن خواهد بود و حضور در کلاس ها الزامیست.