به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال جاری (۱۴۰۱۲) درس تربیت بدنی و ورزش ۱ را انتخاب نموده اند می رساند : زمان برگزاری کلاس های دانشجویان پسر روز شنبه ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۳۰ و دانشجویان دختر روز سه شنبه ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۳۰ می باشد. لازم به ذکر است زمان شروع کلاس ها از ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ خواهد بود.

آدرس سالن : بابلسر – خیابان شریعتی – پارکینگ ۱ – سالن ورزشی حجاب