به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند کلیه امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به صورت حضوری برگزار خواهد شد. همچنین لازم است دانشجویان جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات از تاریخ ۱۱/۰۳/۱۴۰۱ به سامانه آموزشی مراجعه نمایند. یادآور می شود پرداخت مانده شهریه و انجام ارزشیابی قبل از دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات الزامی می باشد.