با توجه به افزایش ۴۵% شهریه متغیر در سال تحصیلی جدید، شهریه علی الحساب جهت مجاز شدن انتخاب واحد به شرح ذیل است:

مقطع کارشناسی ارشد : شهریه ثابت + ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

مقاطع غیر ارشد : شهریه ثابت + ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال