اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال ۱۴۰۱۲

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند زمان انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاریخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ الی ۲۷/۱۱/۱۴۰۱ می باشد.

دانشجویان می بایست با شماره دانشجویی و کلمه عبور خود وارد سامانه آموزشی مؤسسه به آدرس https://edu.parsa.ac.ir/SamaWeb/login.aspx شده و نسبت به انجام انتخاب واحد اقدام نمایند. پرداخت بدهی گذشته و شهریه علی الحساب برای انجام انتخاب واحد الزامی می باشد.

لازم به ذکر است انتخاب واحد دانشجویان انتقالی از مؤسسه آموزش عالی پردیسان – فریدونکنار نیز از طریق آدرس فوق انجام می گیرد. لازم است این دسته از دانشجویان عدد ۹ را به ابتدای شماره دانشجویی خود اضافه نموده و با شماره شناسنامه خود به عنوان کلمه عبور وارد سامانه آموزشی گردند. برای مثال دانشجویی که شماره دانشجویی ایشان ۱۴۰۰۱۲۲۰۰۰۷ بوده است شماره دانشجویی جدید به ۹۱۴۰۰۱۲۲۰۰۰۷ تغییر پیدا کرده است.

ضمناً شروع کلاس ها ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ می باشد.