با توجه به تداوم شرایط بیماری کرونا در کشور و مصوبه شورای آموزشی موسسه مبنی بر برگزاری غیرحضوری (مجازی) امتحانات پایان نیمسال دوم ۹۸-۹۹ ، دستورالعمل برگزاری امتحانات و همچنین برنامه زمانی امتحانات ابلاغ می گردد . از اساتید و دانشجویان گرامی تقاضا می شود ضمن مطالعه دقیق دستورالعمل نسبت به اجرای آن اقدام نمایند .