با توجه به تداوم محدودیت های بیماری کرونا و طبق مصوبه شورای آموزشی موسسه مبنی بر برگزاری غیرحضوری امتحانات (مجازی) دستورالعمل نحوه برگزاری و برنامه زمانی امتحانات ابلاغ می گردد .از اساتید و دانشجویان گرامی تقاضا می شود ضمن مطالعه دقیق مفاد دستورالعمل نسبت به اجرای آن اقدام نمایند .