با توجه به تداوم محدودیت های بیماری کرونا و طبق مصوبه شورای آموزشی مبنی بر برگزاری غیر حضوری امتحانات (مجازی) دستورالعمل نحوه برگزاری و برنامه زمانی امتحانات ابلاغ می گردد. از اساتید و دانشجویان گرامی تقاضا می شود ضمن مطالعه دقیق مفاد دستورالعمل نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.

لازم به توضیح است داشتن کارت ورود به جلسه و ارسال آن توسط دانشجو به اساتید دروس الزامیست . از استاتید گرامی هم درخواست می شود از تصحیح و اعلام نمره دانشجویان فاقد کارت ورود به جلسه خودداری فرمایند .