پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

 

نکته روز
جمعه, ۲ تیر , ۱۳۹۶
سربرگ آزمون

سربرگ آزمون پایان ترم