سفره هايتان را با سبزى، زينت دهيد ؛ زيرا سبزى با بسم اللّه الرحمن الرحيم، شيطان را طرد مى كند. - حضرت محمد (ص) - مكارم الأخلاق، ص 176

 

نکته روز
چهارشنبه, ۱ شهریور , ۱۳۹۶
سربرگ آزمون

سربرگ آزمون پایان ترم