پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

 

نکته روز
پنجشنبه, ۲۷ مهر , ۱۳۹۶
گروه ریاضی

زهرا علیزاده افروزی

مدرک تحصیلی : دکترای ریاضی از دانشگاه مازندران

تلفن : ۰۱۱۳۵۲۵۰۶۸۶ – داخلی ۱۱۷

——-

زینب پورفرج

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

تلفن : ۰۱۱۳۵۲۵۰۶۸۶ – داخلی ۱۱۷

——-