انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز
جمعه, ۲ تیر , ۱۳۹۶
گروه ریاضی

زهرا علیزاده

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای ریاضی کاربردی دانشگاه مازندران

تلفن : ۰۱۱۳۵۲۵۰۶۸۶ – داخلی ۱۱۷

چارت آموزشی رشته های گروه ریاضی

*********

چارت رشته ریاضیات مالی – کارشناسی ارشد ناپیوسته