سفره هايتان را با سبزى، زينت دهيد ؛ زيرا سبزى با بسم اللّه الرحمن الرحيم، شيطان را طرد مى كند. - حضرت محمد (ص) - مكارم الأخلاق، ص 176

 

نکته روز
پنجشنبه, ۲۹ تیر , ۱۳۹۶
گروه ریاضی

زهرا علیزاده

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای ریاضی کاربردی دانشگاه مازندران

تلفن : ۰۱۱۳۵۲۵۰۶۸۶ – داخلی ۱۱۷

چارت آموزشی رشته های گروه ریاضی

*********

چارت رشته ریاضیات مالی – کارشناسی ارشد ناپیوسته