انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز
سه شنبه, ۴ مهر , ۱۳۹۶
گروه تربیت بدنی

زهرا رئوف

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد تربیت بدنی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تلفن : ۰۱۱۳۵۲۵۰۶۸۶ – داخلی ۱۱۷

——-

چارت دروس رشته های گروه تربیت بدنی

—–

تربیت بدنی – کاردانی پیوسته