پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

 

نکته روز
گروه تربیت بدنی

زهرا رئوف

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد تربیت بدنی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تلفن : ۰۱۱۳۵۲۵۰۶۸۶ – داخلی ۱۱۷

——-

چارت دروس رشته های گروه تربیت بدنی

—–

تربیت بدنی – کاردانی پیوسته