انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز
پنجشنبه, ۲۹ تیر , ۱۳۹۶
گروه تربیت بدنی

سعید یاسرعلوی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه مازندران

تلفن : ۰۱۱۲۵۲۵۰۶۸۹

ایمیل : yaseralavi66@yahoo.com

سمت: مدیرگروه

——

چارت دروس رشته تربیت بدنی – کاردانی پیوسته