پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

 

نکته روز
شنبه, ۵ فروردین , ۱۳۹۶
گروه تربیت بدنی

سعید یاسرعلوی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه مازندران

تلفن : ۰۱۱۲۵۲۵۰۶۸۹

ایمیل : yaseralavi66@yahoo.com

سمت: مدیرگروه

——

چارت دروس رشته تربیت بدنی – کاردانی پیوسته