امام صادق (ع) فرمود: هر چیزى پاداش و مزدى دارد، مگر اشکى که براى ما ریخته شود ـ که چیزى با آن برابرى نمى‏کند و مزد بى اندازه داردـ .(جامع احادیث الشیعه، ج 12، ص548

 

نکته روز
گروه تربیت بدنی

زهرا رئوف

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد تربیت بدنی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تلفن : ۰۱۱۳۵۲۵۰۶۸۶ – داخلی ۱۱۷

——-

چارت دروس رشته های گروه تربیت بدنی

—–

تربیت بدنی – کاردانی پیوسته