انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز
دوشنبه, ۲۹ آبان , ۱۳۹۶
گروه زبان

امید مهدوی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه پونا (pune) هند

تلفن : ۰۱۱۳۵۲۵۰۶۸۶ – داخلی ۱۲۰

ایمیل : omid_elt@yahoo.com

——-