پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

 

نکته روز
گروه زبان

امید مهدوی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه پونا (pune) هند

تلفن : ۰۱۱۳۵۲۵۰۶۸۶ – داخلی ۱۲۰

ایمیل : omid_elt@yahoo.com

——-