انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز
چهارشنبه, ۳ خرداد , ۱۳۹۶
گروه مدیریت

مرتضی ملکیان

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری

تلفن : ۰۱۱۳۵۲۵۰۶۸۲- داخلی ۱۰۶

ایمیل :m64_h68@yahoo.com

سمت : مدیرگروه

———

چارت دروس رشته های گروه مدیریت

-

مدیریت صنعتی – کارشناسی ناپیوسته

-

مدیریت صنعتی – کارشناسی پیوسته

-

مدیریت بازرگانی – کارشناسی ناپیوسته

-

مدیریت بازرگانی- کارشناسی پیوسته