انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز
گروه مدیریت

مرتضی ملکیان کله بستی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

تلفن : ۰۱۱۳۵۲۵۰۶۸۶ – داخلی ۱۱۹

ایمیل : m64_h68@yahoo.com

سمت : مدیرگروه

——-

وبلاگ گروه حسابداری و مدیریت موسسه آموزش عالی پارسا

——-

چارت دروس رشته های گروه مدیریت

—–

مدیریت بازرگانی – کارشناسی ناپیوسته

مدیریت بازرگانی – کارشناسی پیوسته

مدیریت بازرگانی – کارشناسی ارشد

مدیریت صنعتی – کارشناسی پیوسته