امام صادق (ع) فرمود: هر چیزى پاداش و مزدى دارد، مگر اشکى که براى ما ریخته شود ـ که چیزى با آن برابرى نمى‏کند و مزد بى اندازه داردـ .(جامع احادیث الشیعه، ج 12، ص548

 

نکته روز
شنبه, ۵ فروردین , ۱۳۹۶
گروه مدیریت

مرتضی ملکیان

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری

تلفن : ۰۱۱۳۵۲۵۰۶۸۲- داخلی ۱۰۶

ایمیل :m64_h68@yahoo.com

سمت : مدیرگروه

———

چارت دروس رشته های گروه مدیریت

-

مدیریت صنعتی – کارشناسی ناپیوسته

-

مدیریت صنعتی – کارشناسی پیوسته

-

مدیریت بازرگانی – کارشناسی ناپیوسته

-

مدیریت بازرگانی- کارشناسی پیوسته