انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

 

نکته روز
جمعه, ۸ اردیبهشت , ۱۳۹۶
گروه حسابداری

مرتضی ملکیان

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری

تلفن : ۰۱۱۳۵۲۵۰۶۸۲- داخلی ۱۱۹

ایمیل :m64_h68@yahoo.com

سمت : مدیرگروه

——-

وبلاگ گروه حسابداری و مدیریت موسسه آموزش عالی پارسا

——-

چارت دروس رشته های گروه حسابداری

—–

حسابداری بازرگانی – کاردانی پیوسته

-

حسابداری – کارشناسی ناپیوسته

-

حسابداری – کارشناسی پیوسته

-

حسابداری – کاردانی