پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

 

نکته روز
چهارشنبه, ۳ خرداد , ۱۳۹۶
گروه حسابداری

مرتضی ملکیان

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری

تلفن : ۰۱۱۳۵۲۵۰۶۸۲- داخلی ۱۱۹

ایمیل :m64_h68@yahoo.com

سمت : مدیرگروه

——-

وبلاگ گروه حسابداری و مدیریت موسسه آموزش عالی پارسا

——-

چارت دروس رشته های گروه حسابداری

—–

حسابداری بازرگانی – کاردانی پیوسته

-

حسابداری – کارشناسی ناپیوسته

-

حسابداری – کارشناسی پیوسته

-

حسابداری – کاردانی