پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

 

نکته روز
سه شنبه, ۴ مهر , ۱۳۹۶
تماس با ما
نام واحد شماره تلفن داخلی شماره مستقیم
ریاست ۱۱۱ ۳۵۲۵۰۷۹۵
معاونت آموزشی و دانشجویی ۱۱۲ ۳۵۲۵۰۷۹۶
مسئول دفتر حوزه ریاست ۱۰۱ ۳۵۲۵۰۶۸۲-۶
اداره آموزش ۱۰۲ ۳۵۲۵۰۶۸۲
اداره امور دانشجویی ۱۰۳ ۳۵۲۵۰۶۸۳
اداره امور مالی ۱۰۴ ۳۵۲۵۰۶۸۴
مدیر آموزش ۱۰۵ ۳۵۲۵۰۶۸۵
دبیرخانه ۱۰۶ ۳۵۲۵۶۱۲۵
کتابخانه ۱۰۷ -
لابراتوار زبان ۱۰۹ -
واحد فناوری اطلاعات ۱۱۰ ۳۵۲۵۰۱۶۹
واحد کارپردازی ۱۱۴ -
مشاور امور فرهنگی ۱۱۵ ۳۵۲۵۶۱۲۸
نهاد نمایندگی رهبری ۱۱۶ ۳۵۲۵۶۱۲۷
گروه ریاضی ۱۱۷ -
گروه تربیت بدنی ۱۱۸ -
گروه حسابداری ۱۱۹ -
گروه زبان ۱۲۰ -
گروه کامپیوتر ۱۲۱ -
اداره حراست - ۳۵۳۳۰۸۸۸
نگهبانی - ۳۵۲۵۲۱۴۷
شماره های تماس با مؤسسه : ۶-۰۱۱۳۵۲۵۰۶۸۲
شماره دورنگار (فکس) مؤسسه : ۰۱۱۳۵۳۳۹۳۰۱

آدرس پستی:بابلسر خیابان شهید شریفی – خیابان شهید کهن- کوچه شهید محمد حسین پور- پلاک ۱۱

کد پستی :۴۷۴۱۷۱۶۱۷۵