سفره هايتان را با سبزى، زينت دهيد ؛ زيرا سبزى با بسم اللّه الرحمن الرحيم، شيطان را طرد مى كند. - حضرت محمد (ص) - مكارم الأخلاق، ص 176

 

نکته روز
گروه فقه و حقوق اسلامی

سید مجتبی حسین نژاد

مدرک تحصیلی : دکترای فقه و اصول از حوزه علمیه قم

پسا دکترای (فوق دکترای) فقه و اصول از دانشگاه مازندران

تلفن : ۰۱۱۳۵۲۵۰۶۸۶ – داخلی ۱۱۸

ایمیل : mojtaba@writeme.com

سمت : مدیرگروه

——-

چارت دروس رشته های گروه فقه و حقوق اسلامی

—–

فقه و حقوق اسلامی – کارشناسی پیوسته

فقه و مبانی حقوق اسلامی – کارشناسی ارشد