پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندی

 

نکته روز
شنبه, ۵ فروردین , ۱۳۹۶
گروه فقه و حقوق اسلامی

دکتر سید مجتبی حسین نژاد

مدارک تحصیلی : دکتری فقه و اصول از حوزه علمیه قم

پسا دکتری(فوق دکتری) فقه و اصول از دانشگاه مازندران

تلفن : ۰۱۱۲۵۲۵۰۶۸۶ داخلی ۱۱۸

ایمیل : mojtaba@writeme.com

سمت : مدیرگروه

 

چارت آموزشی رشته های گروه فقه و حقوق اسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی- کارشناسی ارشد ناپیوسته

*********

فقه و حقوق اسلامی – کارشناسی پیوسته